Kompleks wypoczynkowy

ZALEW NAKŁO-CHECHŁO

Ośrodek wypoczynkowy Start

O nas

Kompleks wypoczynkowy jest przystosowany w cz??ci dla go?ci niepe?nosprawnych.

Na terenie naszego kompleksu sportowo-rekreacyjnego do dyspozycji go?ci znajduj? si? równie?:

  • sklep spo?ywczy „Zefirek”,
  • karczma „Meta” oferuj?ca smaczne domowe ca?odzienne wy?ywienie (ceny posi?ków ni?sze w abonamencie kilkudniowym)
  • wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego, kajaków i rowerów wodnych,
  • boisko do pi?ki siatkowej,
  • miejsca zabaw dla dzieci

 Kompleks dzia?a sezonowo